Черен скрап: 0888 971 757
Цветен скрап: 0887 428 571, 0887 428 110
Изкупуване на стари автомобили: 0879 222 864
Изкупуване на електрическо и електронно оборудване: 0887 428 110

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
ИУЕЕО

За Норд Холдинг АД

НОРД ХОЛДИНГ АД

Скрап и рециклиране за чиста природа

НОРД ХОЛДИНГ АД е утвърдено име в областа на рециклиране на суровини. Дружеството е учредено през 1995г. от Борислав Малинов (мажоритарен акционер и председател на Надзорният съвет.

Фокусът на дейността е върху събирането, обработката и търговията с метални отпадъци.

Дейността на дружеството е ориентирана към прякото приемане на отпадъци от населението и предприятията с цел последваща преработка и пряка продажба, както на водещите български преработватели, така и на чуждестранни клиенти. НОРД ХОЛДИНГ създава най-широката мрежа от площадки в София и в страната със стратегическо местоположение, разполага със собствени бази, техника и оборудване за обработка на всички видове отпадъци.

Търгува и преработва  желязо, чугун, неръждаема стомана, мед и медни сплави, алуминий, месинг, никел, цинк, калай, магнезий и олово, стари автомобили и гуми, отработени масла, негодни за употреба батерии и акумулатори.  

Продажбите се осъществяват чрез железопътен, автомобилен и морски транспорт, в това число морски контейнери и кораби за насипни товари.

НОРД ХОЛДИНГ притежава Сертификат по ISO 9001:2008 за управление на качеството.

Изградени са мощности за рециклиране на отработени масла и автомобилни гуми.

Дружеството вярва, че добрите практики са основно конкурентно предимство.

Някои от тях са:

- Ръководният екип е съставен от професионалисти с дългогодишен опит в бранша.

- Прилага се цялостна програма за оптимизиране на разходите.

- Въведена е услугата „мултилифт система” в пазара на скрап в България.

- Основен приоритет е коректното отношение към партньорите.

НОРД ХОЛДИНГ разработва добри практики, свързани с опазването на околната среда и ежегодни програми за управление на отпадъците.

Дружеството има  корпоративен ангажимент за непрекъснат контрол върху екологосъобразното третиране на отпадъците и извършва собствен мониторинг на околната среда. Холдингът работи усилено за повишаване на екологичната култура на населението и най-вече децата. Така например ЕКОМЕН е собствена кампания за правилната работа с  опасните отпадъци в домакинствата.

Корпоративната социална отговорност е дългогодишна традиция за НОРД ХОЛДИНГ.

Дружеството участва в редица благотворителни инициативи, сред които „Българската Коледа”, подпомага социални кампании на Столична община, дарител е на Фондация „Доверие и закрила”, на Дом за сираци при манастир "Св. Троица" на Отец Иван.

НОРД ХОЛДИНГ е лидер в бранша на търговията с метални отпадъци. Дружеството е в класацията на 100-те най-големи компании с страната, а Норд Фероиндъстри получи приз за най-бързоразвиваща се компания в страната.

НОРД ХОЛДИНГ е златен член на Българска асоциация по рециклиране (БАР). Борислав Малинов е един от основателите на асоциацията, член на УС и четири мандата председател на БАР. НОРД ХОЛДИНГ е член на КРИБ от 2009г.


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2017 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.