Черен скрап: 0888 971 757
Цветен скрап: 0886 001 007, 0888 428 571
Изкупуване на стари автомобили: 0800 80 811
Изкупуване на електрическо и електронно оборудване: 0887 428 110

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
ИУЕЕО

За Норд Холдинг АД

Дружеството е учредено през 1995г. с фокус върху събирането, обработката и търговията с метални отпадъци и оттогава се разраства, за да стане водещо дружество за метални отпадъци в България. С дял от 16% на пазара на черни метални отпадъци и 17% дял на пазара на цветни метални отпадъци, Дружеството е пазарният лидер в България и значителен фактор на вътрешния и износния пазар на страната.

Размерът е съществен за успеха в индустрията на металните отпадъци. От учредяването си Норд Холдинг се разраства с бързи темпове и понастоящем притежава най-голямата мрежа от площадки за събиране в страната.

Дружеството има множество пунктове за събиране (собствени и под наем), разположени стратегически, така че да покриват всички основни региони на България. Позицията на Дружеството е особено силна в столицата - град София, най-големият регионален пазар в страната.

Норд Холдинг е установило стабилни дългосрочни търговски отношения с водещи индустриални снабдители с метални отпадъци на пазара. В допълнение към това, Дружеството има договори с всички основни потребители на метални отпадъци в България. Норд Холдинг изнася скрап и за потребители в Европа и Азия.

Дружеството НОРД ХОЛДИНГ АД е правоприемник на създаденото през 1995г. дружество НОРД ЕООД, регистрирано с Решение № 1/15.05.1995г. и вписано в Търговския регистър по ф.д. № 8478/1995г. на Софийски градски съд.

Понастоящем дружеството е преобразувано в НОРД ХОЛДИНГ АД и вписано на 18.09.2008г. в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Седалището и адресът на управление на акционерното дружество е: гр.София, район Надежда, ул."Елов дол" №1.

Централният офис на НОРД ХОЛДИНГ АД се намира на Ж.П. гара София - Север.

С разширяване на диапазона от дейности, които НОРД ХОЛДИНГ АД развива успешно, нараства и броя на служителите му, който достига 150 души.

Дружеството се управлява и представлява от изпълнителен директор - Моника Иванова - възпитаник на СУ „Климент Охридски", специалност „право".

Същата управлява търговското дружество от месец Ноември 2003 година.

Една от ключовите дейности на дружеството е търговия и предварителна обработка на скрап от черни и цветни метали. Именно в тази област от стопанската дейност, НОРД ХОЛДИНГ АД има изграден авторитет като коректен и лоялен търговски партньор, както на вътрешния, така също и на международните пазари.

Илюстрация за нарасналия престиж на дружеството са и следните факти: НОРД ХОЛДИНГ АД е „златен член" на БАР (Българска асоциация по рециклиране), а един от основните му акционери и член на Надзорния съвет - Борислав Малинов, председателства асоциацията за пети мандат.

Българска асоциация по рециклиране (БАР).

НОРД ХОЛДИНГ АД е член на КРИБ /Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България/ от началото на 2010 година. Като значима съсловна и обществена организация, сдружението дава възможност за обмен на коректна информация с други големи фирми за развитието си, движението на персонала и некоректни партньори в деловите отношения, за участие в общи проекти, конкурси и търгове, и в обекти на трети страни.

От създаването си до настоящия момент, НОРД ХОЛДИНГ АД е изградил собствен мениджърски екип от висококвалифицирани специалисти в областта на търговията с вторични черни и цветни метали.

Дружеството притежава разрешения за събиране, транспортиране и дейности по третиране на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците, обн. ДВ бр.53 / 2012г.:

НОРД ХОЛДИНГ АД изкупува и продава всички видове метален скрап.

Широката номенклатура от вторични метали, с които търгува НОРД ХОЛДИНГ АД съдържа 12 основни групи и 40 подгрупи.

“НОРД ХОЛДИНГ” АД е коректен партньор, стоящ уверено на вътрешния и международния пазар. Създадени са стабилни и надеждни търговски отношения както с клиентите, така и с доставчиците. Дружеството е финансово обезпечено и с безупречна репутация относно изпълнение на задълженията си към своите контрагенти. 


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2016 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.