Черен скрап: 0888 971 757
Цветен скрап: 0887 428 571, 0887 428 110
Изкупуване на стари автомобили: 0879 222 864
Изкупуване на електрическо и електронно оборудване: 0887 428 110

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
ИУЕЕО

Номенклатура: Международни стандарти: Черни метали

СКРАП ОТ ЧЕРНИ МЕТАЛИ

200 No. 1 Тежка стомана за претопяване. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 60 х 24 инча /около 1500 x 600 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

201 No. 1 Тежка стомана за претопяване 3 фута x 18 инча /около 1000 мм х 500 мм/. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 36 инча x 18 инча /900 мм х 500 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

202 No. 1 Тежка стомана за претопяване 5 фута x 18 инча . /около 1650 мм х 500 мм/. Стоманен скрап с дебелина ¼ инча /около 6 мм/ и повече. Парчета с размери не повече от 60 инча x 18 инча /1500 мм х 500 мм/ обработени така, че да осигурят лесно товарене.

203 No. 2 Тежка стомана за претопяване. Желязо, черна и галаванизирана стомана , 1/8 инча /около 3 мм/ и повече, включително материал, който не отговаря на No. 1 Тежка стомана за претопяване. Обработени така, че да осигурят лесно товарене.

204 No. 2 Тежка стомана за претопяване. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 36 x 18 инча /900 х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен.

205 No. 2 Тежка стомана за претопяване 3 фута x 18 инча /около 1000 мм х 500 мм/. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 36 x 18 инча /900 х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен, но без ламарина или тънък материал.

206 No. 2 Тежка стомана за претопяване 5 фута x 18 инча . /около 1650 мм х 500 мм/. Желязо, черна и галаванизирана стомана с максимален размер 60 инча x 18 инча /1500 мм х 500 мм/. Може да включва всякакъв автомобилен скрап, ако е подходящо обработен, но без ламарина или тънък материал.

В търговията с черни метали по-разпространено при представяне на оферти и договаряне е следното класифициране:

СТОМАНЕН СКРАП HMS-1
Максимални размери: 1 500 х 500 х 500 mm.
Максимално  тегло на 1 /едно/ парче - 400 кг.
Без неметални примеси, запалителни материали, двигател, взривоопасни материали и радиоактивност.
Допустими инертни материали – максимум до 1%.
Отговаря следните качества съгласно ISRI: 200, 201, 202.

СТОМАНЕН СКРАП HMS-2:
Размери на балите: максимум 1 500 x 800 x 800 mm.
Максимално тегло на една бала – 400 кг.
Без неметални примеси, запалителни материали, двигател, взривоопасни материали и радиоактивност.
Допустими инертни материали – максимум до 1%.
Отговаря на следните качества съгласно ISRI: 203, 204, 205, 206.

БРИКЕТИРАНИ СТОМАНЕНИ СТРУЖКИ
ЛЕКОВЕС – ПРЕСОВАНИ СТРУЖКИ ВЪВ ФОРМАТА НА БРИКЕТИ
Без оръжия, амуниции, мини, гилзи, пълнители, радоактивни и други взривоопасни материали под каквато и да било форма, използвани или други.
Общото съдържание на прах (материали под 1 mm), масла и неметални примеси – до 16%.

 


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2017 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.