Черен скрап: 0888 971 757
Цветен скрап: 0887 428 571, 0887 428 110
Изкупуване на стари автомобили: 0879 222 864
Изкупуване на електрическо и електронно оборудване: 0887 428 110

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
ИУЕЕО

Номенклатура: Международни стандарти: Цветни метали: Олово

RACKS - МЕК ОЛОВЕН СКРАП
Състои се от чист, мек оловен скрап, без всякакви чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, твърдо (антимоново)олово, разглобяеми тръби, фолио, печатарски метали, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали.

RADIO - СМЕСЕН СКРАП ОТ ТВЪРДО/МЕКО ОЛОВО
Състои се чисти оловни твърди частици без примеси от чужди материали, като сгурия, олово за батерии, кабели с оловно покритие, разглобяеми тръби, печатарски метали, цинк, желязо и месингови фитинги, замърсено химическо олово. Да е без радиоактивни материали.

RAILS - БАТЕРИЙНИ ПЛАСТИНИ
Ако са клетки (пластини, сепаратори или конзоли) или батерийни пластини, на общо основание трябва да са без гума (каучук). Могат да се купуват и продават след тестване, или по споразумение между купувача и продавача.

RAINS - РАЗРЕДЕНИ (ИЗТОЧЕНИ) ЦЕЛИ БАТЕРИИ
Батерии без течност и примеси от чужди материали. Самолетни (алуминиеви или стоманено обковани) и други специални батерии са предмет на отделно договаряне.

RAKES - БАТЕРИЙНИ КОНЗОЛИ
Без батерийни пластини, гума и чужди примеси. Изисква се минимално съдържание на метали - 97%.

RANKS - ОЛОВНО - КАЛАЕНА СПЛАВ
Състои се от прибори за маса и кутии от сифони за сода, но със съдържание на калай минимум 78% и без месингови или поцинковани метали.

RЕLAY - МЕДЕН КАБЕЛ С ОЛОВНО ПОКРИТИЕ
Облицован кабел без обков (броня) и примеси от друг материал.

RENTS - ОЛОВНА СГУР
Да е чиста и на общо основание без примеси от чужди частици, желязо, нечистотии, вредни химикали или други метали.Да няма радиоактивни материали . Продажба въз основа на анализ или по договорка. По договорка между купувача и продавача да се отчита наличието на други метали, като антимон, калай и др.

ROPES - ОЛОВНИ ТЕЖЕСТИ
Може да се състои от оловни теглилки, със или без желязо, в зависимост от изискванията. Да е без примеси от чужди материали.

ROSES - СМЕСЕН ОБИКНОВЕН БАБИТ
Състои се от лагерен метал на оловна основа, с минимално съдържание на калай 8%, без Аленсов метал, орнаментов, антимонов и печатарски метал. Сплавта да е без цинк и да не е с прекалено съдържание на мед.


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2017 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.