Черен скрап и електроника: 0885 001 383
Цветен скрап: 0886 001 007, 0888 428 571
Изкупуване на стари автомобили: 0800 80 811

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
стара техника

Номенклатура

С цел да се улесни търговията с отпадъци от черни и цветни метали търговците на българския пазар са приели уеднаквени правила за класифициране на отпадъците в определени групи, в съответствие с качеството и състава им.

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС), стана необходимо българските търговци на скрап от черни и цветни метали да приемат стандартите за класификация на стоките, търгувани на вътреобщностния пазар, съответно и стандартите за класификация на отпадъците от черни и цветни метали.

Въпреки, че във вътреобщностната търговия вече се спазват изискванията на европейското законодателство, при извършване на търговски сделки и сключване на търговски договори, на българския пазар все още най-често използваната номенклатура за определяне качеството и състава на отпадъците е спецификацията на ISRI (Институт за промишлено рециклиране на метали).

Тази спецификация е взета от различни сектори и е съставена така, че да представя качеството и състава на материалите, които се купуват и продават на всички световни пазари.

Вътрешната номенклатура на НОРД ХОЛДИНГ АД също е съобразена със спецификацията на ISRI, тъй като нашата компания има добри търговски позиции не само на европейския, но и на световния пазар.


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2015 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.