Черен скрап и електроника: 0885 001 383
Цветен скрап: 0886 001 007, 0888 428 571
Изкупуване на стари автомобили: 0800 80 811

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
стара техника

Дейности

Отпадъци от черни метали

Отпадъци от цветни метали

Излезли от употреба МПС (ИУМПС)

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2015 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.