Черен скрап и електроника: 0885 001 383
Цветен скрап: 0886 001 007, 0888 428 571
Изкупуване на стари автомобили: 0800 80 811

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
стара техника

Свързани дружества

Считано от м. Декември 2007 г., след направено преструктуриране на собствеността, НОРД ХОЛДИНГ АД е едноличен собственик на 100% от дружествения капитал на следните дружества:

НОРД-МЕТАЛИ ЕООД, гр. София, регистрирано с Решение 1 от 11.10.2004 г. на СГС по ф.д. № 10935/2004. Дружеството се управлява от Моника Емилова Иванова.
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул.Елов дол № 1.
Основният предмет на дейност на „НОРД-МЕТАЛИ”ЕООД е търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).
Дружеството притежава безсрочна лицензия за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ под № 192/22.02.2005 г., издадена от Министерство на икономиката и енергетиката.

ФЕНИКС-НОРД ЕООД, гр. Разград, регистрирано с Решение 1 от 06.10.2004 г. на Разградски Окръжен Съд по ф.д. № 358/2004. Дружеството се управлява от Борислав Димитров Бонев.
Седалище и адрес на управление:гр. Разград, Западна Промишлена Зона, ул. „Червен” № 10
Основният предмет на дейност на ФЕНИКС-НОРД ЕООД е е търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
Дружеството притежава безсрочна лицензия за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ под № 242/17.06.2005 г., издадена от Министерство на икономиката и енергетиката.

ЕКОМАРКЕТ ЕООД, гр. София, регистрирано с Решение 1 от 03.07.1997 г. на СГС по ф.д. № 8459/1997. Дружеството се управлява от Христо Стайков Гаджев.
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул.Елов дол № 1.
Основният предмет на дейност на ЕКОМАРКЕТ ЕООД е търговия с готови метални изделия.

ЕКОЛОГИСТИК ЕООД, гр. София, регистрирано с Решение 1 от 02.11.1998 г. на СГС по ф.д. № 12571/1998. Дружеството се управлява от Кристина Любомирова Димчева.
Седалище и адрес на управление: гр. София, район Надежда, ул.Елов дол № 1.
Основният предмет на дейност на ЕКОЛОГИСТИК ЕООД е митническо агентиране, спедиция и логистика.

НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД, гр.София, регистрирано с Решение 1 от 30.04.2003 г. на СГС по ф.д. №4885/2003. Управител на дружеството е Моника Емилова Иванова. Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Надежда, ул."Елов дол"№1. Основният предмет на дейност на ФЕРОИНДЪСТРИ ЕООД е търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ).

 Дружеството притежава безсрочна лицензия за извършване на търговска дейност с ОЧЦМ под № 71/01.07.2004 г., издадена от Министерство на икономиката и енергетиката.


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2015 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.