Черен скрап: 0888 971 757
Цветен скрап: 0886 001 007, 0888 428 571
Изкупуване на стари автомобили: 0800 80 811
Изкупуване на електрическо и електронно оборудване: 0887 428 110

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
ИУЕЕО

Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2016 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.