Черен скрап и електроника: 0885 001 383
Цветен скрап: 0886 001 007, 0888 428 571
Изкупуване на стари автомобили: 0800 80 811

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
стара техника

Свързани дружества

„Норд Холдинг“ АД притежава сто процента от капитала на следните дружества:

„НОРД ФЕРОИНДЪСТРИ“ ЕООД

ЕИК: 131085081
Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Надежда, ул."Елов дол" №1
Управител - Моника Емилова Иванова
Основен предмет на дейност - търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
Разрешение-РИОСВ-София- № 12-ДО-1248-01/11.04.2014г. за дейности по третиране на отпадъци
Регистрационен Документ- № 12-РД-954-01/27.03.2014г. за събиране и транспортиране на отпадъци

„НОРД ИНДЪСТРИ“ ЕООД

ЕИК: 202848639
Седалище и адрес на управление: гр.София, район Надежда, ул. „Елов дол” №1
Управител - Моника Емилова Иванова
Основен предмет на дейност - търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
Регистрационен Документ- № 12-РД-1339-00/13.03.2015г. за събиране и транспортиране на отпадъци

„НОРД – МЕТАЛИ“ ЕООД

ЕИК: 131311872
Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Надежда, ул."Елов дол" №1
Управител - Моника Емилова Иванова
Основен предмет на дейност - търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
Регистрационен Документ- № 12-РД-948-01/27.03.2014г. за събиране и транспортиране на отпадъци

„НОРД 2АВТО“ ЕООД

ЕИК: 131372925
Седалище и адрес на управление: гр.София, р-н Възраждане, жк “Света троица”, бл. 339, вх. В, ет.8, ап. 87
Управител - Моника Емилова Иванова
Основен предмет на дейност - търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)
Разрешение-РИОСВ-Шумен-№ 04-ДО-746-06/28.01.2015г. за дейности по третиране на отпадъци
Регистрационен Документ- № 12-РД-955-00/19.02.2013г. за събиране и транспортиране на отпадъци

„НОРД МЕТАЛС“ ЕООД

ЕИК: 202753858  
Седалище и адрес на управление: гр.София, район Надежда, ул. „Елов дол” №1
Управител - Моника Емилова Иванова
Основен предмет на дейност – търговия

„НОРД ЕКОЛОГИЯ“ ЕООД

ЕИК: 202848728
Седалище и адрес на управление: гр.София, район Надежда, ул. „Елов дол” №1
Управител - Моника Емилова Иванова
Основен предмет на дейност - търговия

„ЕКОЛОГИСТИК“ ЕООД

ЕИК: 121774092
Седалище и адрес на управление: гр.София, район “Надежда”, ул. ”Елов дол”№ 1
Управител - Кристина Любомирова Димчева
Основен предмет на дейност - митническо агентиране, спедиция и логистика

„ЕКОМАРКЕТ“ ЕООД

ЕИК:121436888
Седалище и адрес на управление: гр.София, район “Надежда”, ул. ”Елов дол”№ 1
Управител - Христо Стайков Гаджев.
Основен предмет на дейност – транспортни услуги
Регистрационен Документ- № 12-РД-1064-01/25.08.2014г. за събиране и транспортиране на отпадъци
Лицензия за международен превоз на товари № 10591 / 19.06.2013г.


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2015 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.