Черен скрап: 0888 971 757
Цветен скрап: 0887 428 571, 0887 428 110
Изкупуване на стари автомобили: 0879 222 864
Изкупуване на електрическо и електронно оборудване: 0887 428 110

НОРД Холдинг АД - Рециклиране на суровини

Изкупуване на
стари автомобили
Изкупуване на
ИУЕЕО

За Норд Холдинг АД: Политика по качеството

НОРД ХОЛДИНГ АД е специализирана фирма в складиране, подготовка, транспортиране и търговия с метални отпадъци. Качеството на продуктите е наша приоритетна задача. Визията ни е да бъдем водеща фирма в сферата на дейността ни, отличаваща се с качество, новаторски дух, коректност, професионализъм и партньорство.

Мисията ни е да бъдем благонадежден, сигурен, ефективен и отговорен партньор на нашите клиенти и висококвалифицирано и професионално да откликваме на техните потребности.

Като ръководител на НОРД ХОЛДИНГ АД поемам задължение на ръководството да реализираме Политиката на фирмата в следните направления:

 

Политиката по качеството и целите, които си поставихме при създаването и внедряването на Системата по качество, са разгласени, осъзнати и се прилагат от всички служители на фирмата.

Ръководството на НОРД ХОЛДИНГ АД е убедено, че с мотивирани и квалифицирани професионалисти и спазвайки фирмените правила и ценности ще гарантираме качествено обслужване, което ще ни осигури доволни клиенти и добър имидж.

 

КАТО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НОРД ХОЛДИНГ АД,  ДЕКЛАРИРАМ ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Моника Иванова


Lucky Bansko LuckyKids LuckyFit Nord Recycling
© 2005 - 2017 Норд Холдинг АД. Всички права запазени.

Уеб дизайн и програмиране: M3 Communications Group, Inc.